معرفی کانال های تشکل های دانشجویی

نام تشکل: جامعه اسلامی دانشجویان 
نام دبیر تشکل: مهدی علینقی پور، استان: اصفهان، واحد: آزاد نجف آباد
 آدرس صفحه‌های مجازی تشکل: اینستاگرام و تلگرام و ایتا: @iaunjad برای مثال: https://instagram.com/iaunjad