مدیر کل

مهندس محمد روزبهانی

 مدیرکل تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی


محمد روزبهانی سرپرست اداره کل تشکل‌های سیاسی-اسلامی دانشگاه آزاد شد - اخبار  جدید