اخبار ستادی  

دکتر سوادی:دانشجوی مؤمن انقلابی باید به حجاب خود افتخار کند1397/4/26

دکتر سوادی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات جذب دانشگاه های آزاد استان تهران گفت: اگر ما بتوانیم در تشکل هایمان دانشجو را از لحاظ اصول عقاید محکم تر کنیم، بسیار مفید است. اگر در این زمینه به درستی حرکت کنیم، دانشجو به حجاب خود افتخار می کند، زیرا خودش به این حجاب رسیده است.

ادامه مطلب

پوستریادداشت ها

ثبت نام در خبرنامه